Program 2021. - 2025.

Zaštita Okoliša

Jedan od strateških ciljeva za razvoj Križevaca do 2030. godine bit će postizanje energetske neovisnosti i održivo gospodarenje otpadom. Kako bismo to postigli bit će potrebno ugraditi “zelene” mjere horizontalno u sva područja djelovanja u četiri godine koje su pred nama.

Do sada smo energetski obnovili jednu osnovnu školu i gradski vrtić, krenuli s poticajima izgradnje sunčanih elektrana, izgradili dvije sunčane elektrane putem grupnog financiranja u suradnji s građanima te pokrenuli pozitivan val zelenih promjena na području grada.

Sustav gospodarenjem otpadom smo unaprijedili uvođenjem biootpada, a uskoro i zasebnog sakupljanja papira.

Jedan od velikih projekata bit će i izgradnja novog pročistača otpadnih voda, čime ćemo također uvelike doprinijeti zaštiti okoliša i podići kvalitetu života u Križevcima.

Održivo gospodarenje prirodnim resursima, odnosno održivi razvoj, cilj je koji nalaže da sve aktivnosti planirane na razini Grada Križevaca, radi postizanja gospodarskog i društvenog razvoja, moraju prethodno biti promišljane u kontekstu utjecaja na okoliš i prirodne izvore bitne za ljudski, biljni i životinjski život u budućnosti. Prirodni su nam resursi ograničeni, a njihova potrošnja kroz ljudske djelatnosti nerijetko ima negativan utjecaj na okoliš, čime je nužno unaprjeđenje postojećih i iznalaženje novih modela za njihovo održivo i učinkovito korištenje.

U idućim godinama cjelokupni iznos gradskog prireza preusmjerit ćemo u postizanje tog cilja.

Konkretne mjere

Sufinanciranje solarnih elektrana na kućanstvima

Proizvodnja struje na lokaciji potrošnje najučinkoviti je način iskorištavanja resursa, no još uvijek za građane postoji razlika u cijeni između konvencionalne i zelene energije. Kako bismo smanjili taj jaz, Grad će nastaviti sa sufinanciranjem sunčanih elektrana na krovovima obiteljskih kuća, ali i manjih tvrtki.

Korištenje potencijala geotermalnog izvora

Proces dobivanja dozvola za iskorištavanje geotermalnog potencijala u Republici Hrvatskoj nije jednostavan no Grad je već u odmaklom postupku. Kad se jednom dobiju sve potrebne dozvole moći ćemo postojeću geotermalnu bušotinu iskoristiti za grijanje kompleksa javnih zgrada koje su u blizini izvora. Ukoliko ispitivanja ukažu potrebu za novom bušotinom, potencijal će biti i veći te je moguće računati s grijanjem cijele nove četvrti u gradu.

Poticanje energetske učinkovitosti u prometu

Uvođenjem “zelenog” javnog prijevoza u gradu riješilo bi se nekoliko problema. Građani bi dobili nove mogućnosti odlaska u grad, što se posebice odnosi na stanovnike okolnih naselja, dok bi se istovremeno smanjio individualni prijevoz kao energetski najneučinkovitiji. Planirano je uvođenje autobusnih linija pogonjenih na struju, odnosno vodik. 

Zelenilo i zeleni otoci u urbanom dijelu grada

Stabla su neki od najučinkovitijih boraca protiv globalnog zagrijavanja. Osim što proizvode kisik i troše ugljikov dioksid, stabla nam rade sjenu, reguliraju mikro-klimu te učinkovito smanjuju zagrijavanje u gradovima. Također su dom raznim životinjskim vrstama što povećava bioraznolikost. Sadašnji tempo sadnje novih stabala ćemo još pojačati kako bi naš grad postao zelena oaza kakvu smo u ne tako davnoj prošlosti i imali. 

Izgradnja velike sunčane elektrane

Na području Trstenika nedaleko željezničkog kolodvora planiramo izgraditi veliku sunčanu elektranu snage preko 5MW, što će biti gotovo četvrtina ukupne potrošnje grada. Izrada dokumentacije je u završnoj fazi i početak gradnje se može očekivati već krajem 2021. godine.