Program 2021. - 2025.

Poduzetništvo i poljoprivreda

U uvjetima brzih gospodarskih i društvenih promjena i globalizacije očuvanje klasičnih radnih mjesta postaje sve veći izazov za svaku lokalnu zajednicu. Zato Križevci gospodarski razvoj moraju temeljiti na djelatnostima koja zahtijevaju visoku razinu ljudskog kapitala uz korištenje prirodnih resursa na principima održivosti. Takozvana zelena radna mjesta i visoko tehnološka radna mjesta su budućnost koju moramo dočekati spremni.

U proteklom razdoblju popunili smo Razvojni centar i tehološki park do gotovo 100%, a dobar dio novih tvrtki je na tragu našeg cilja za budućnost. Sljedeći korak je inkubator za nove tvrtke koje će grad podupirati da razvijaju nove proizvode.

Gospodarska zona Gornji Čret je također gotovo popunjena, no dinamika kojom ti poduzetnici grade je ipak nešto usporena dobrim dijelom zbog vremena epidemije u kojem se nalazimo. U pripremi je zahtjev za dodatnim površinama od Republike Hrvatske kako bi novi poduzetnici i dalje mogli dolaziti u Križevce.

U svemu ne treba zaboraviti ni postojeće poduzetnike kojima ćemo u narednom razdoblju osigurati nove potpore kako u financijskom tako i administrativnom djelu.

Poljoprivreda je kao i poduzetništvo vrlo zahtjevna grana za lokalnu samoupravu. Gotovo sve poticaje, raspolaganje zemljištem, a ponekad čak i cijene određuje država. Taj sustav je trom i često poljoprivrednici imaju samo štete od istoga, a posebice se to odnosi na male poljoprivrednike. 

Naš cilj u idućem mandatu je osigurati malim poljoprivrednicima pomoć u opsegu kojem to zakoni dopuštaju. Prvenstveno je tu naglasak na male poljoprivrednike kako bi se orijentirali na dohodovnije kulture, povezali u udruženja te zajednički plasirali proizvode u što kraćem opskrbnom lancu.

Konkretne mjere

Uspostava poduzetničkog inkubatora

U prostorijama Razvojnog centra i tehnološkog parka trenutno je u izgradnji 11 novih ureda sa zajedničkim prostorijama. Dio ureda će se koristiti za pokretanje poduzetničkog inkubatora po uzoru na neke razvijenije gradove. Grad Križevci će osigurati potpore kako bi potaknuli građane na nove poduzetničke ideje.

Uspostava zajedničkog radnog prostora

Također u prostorima inkubatora dio ureda iskoristit ćemo kao “coworking” prostor za naše građane koji mogu ili moraju raditi od kuće no nemaju prave uvjete rada. Ukoliko se prostor pokaže jako tražen uredit ćemo dodatne prostorije.

Kratki lanac opskrbe

Projekt kratki lanac opskrbe “Zdravo Križevci” tek je u početnoj fazi. Prijavom projekta na natječaj ruralnog razvoja osigurane su financije za dvije godine dostavljača i dostavnog vozila te aplikacije za naručivanje. Cilj projekta je povezati proizvođače s kupcima na najučinkovitiji mogući način. 

Brzi internet za poduzetnike

Pri nekadašnjoj izgradnji poduzetničke zone Gornji Čret propušten je važan korak – izgradnja infrastrukture za pristup brzom internetu. Kako se greške ne bi ponavljale u svim budućim zonama ova važna stavka se ne smije zaboraviti. U planu je također spajanje i postojećih korisnika dok će Grad novim korisnicima u poduzetničkom inkubatoru brzi internet osigurati od prvog dana.

Izgradnja zajedničke punionice meda

Ugovorena je izrada dokumentacije za izgradnju zajedničke punionice meda za što je već kupljena oprema. Na taj način planiramo pomoći domaćim proizvođačima meda te ih potaknuti na povećanje proizvodnje, a ujedno olakšati plasman njihovih proizvoda.

Potpore poljoprivrednicima

Potpore poljoprivrednicima u idućem razdoblju moraju biti ciljane i donositi dodanu vrijednost proizvođačima za njihove proizvode. Proizvođači se moraju odmaknuti od konvencionalnih kultura i krenuti u novom održivom smjeru. Grad će im tu biti podrška kako financijska tako i administrativna.

Objava otvorenih podataka za Križevce

Kako bismo učinili stalno dostupnim različite skupove podataka važne za križevačko područje i tako omogućili poduzetnicima, javnosti, medijima i istraživačima stvaranje dodane vrijednosti u područjima njihovih djelatnosti, izradit ćemo javni repozitorij skupova otvorenih podataka za Križevce u skladu s nacionalnom Politikom otvorenih podataka i povezati ga s Portalom otvorenih podataka RH.