Biografija

Mario Rajn

Mario Rajn - Biografija

Mario Rajn je sveučilišni prvostupnik matematike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s pedagoško-psihološkim kompetencijama stečenim na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Kao stipendist Veleučilišta VERN stručno se usavršavao na diplomskom studiju IT menadžment. Završio je i godišnji program Akademije za politički razvoj Vijeća Europe.

Više od desetljeća bio je aktivan kao volonter u civilnom sektoru, a četiri godine bio je predsjednik križevačke Udruge P.O.I.N.T. u kojoj je realizirao mnoge dobrotvorne akcije kao i organizirao razne kulturno-umjetničke festivale i projekte koji promoviraju obrazovanje, poput Sajma studija, Priprema za državnu maturu, itd. Završetkom mandata u udruzi odlučio se posvetiti bavljenju lokalnom politikom za javno dobro.

Bio je član Gradskog savjeta mladih Grada Križevaca od 2009. do 2013. godine i član Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije od 2012. do 2014. Pripravnički staž je odradio u bankarskom sektoru. Nekoliko je godina radio kao nastavnik matematike u osnovnim i srednjim školama Križevaca i okolice, a zatim je prešao u privatni sektor.

Dvije godine radi proveo je na poziciji izvršnog direktora u jednom križevačkom poduzeću s četrdesetak zaposlenih, na poslovima razvoja poslovanja i strateškog upravljanja. Tamo je pripremio te iz sredstava EU fondova uspješno osigurao financiranje projekta za uvođenje suvremenih tehnoloških rješenja u poslovanje poduzeća.

Oženjen je suprugom Vlatkom, liječnicom koja je specijalizant školske medicine, s kojom ima kćerkicu Evu. Ljubav prema glazbi u mladenačkim danima je njegovao kao klavijaturist u križevačkom rock-sastavu Porota, a završio je i osnovnu glazbenu školu, instrument harmonika. Veliki je ljubitelj knjiga, posebno iz ekonomskih i tehnoloških područja.

Na poziciju gradonačelnika grada Križevaca dolazi 2017. godine. U njegovom mandatu Križevci su se okrenuli u zelenom i održivom smjeru. Sudjelovao je na mnogobrojnim konferencijama kao govornik u području zelenih politika. 2020. izabran je u upravni odbor europskog udruženja energetskih gradova (Energy cities)