Sukladno članku 13. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe objavljujemo podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koja se namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu.

Izvori: Osobna sredstva, ukupno sredstava: 30 000, 00 HRK

Križevci, 08.05.2017.

Mario Rajn